Загальна інформація про товариство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНСКЕПІТАЛ»

Ідентифікаційний код : 41453784

Дата державної реєстрації: 11.07.2017

Місцезнаходження: Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 59 кім 340

телефон/факс : +380959037912

Директор: Маньков Олександр Васильович

Інформація про юридичну особу

Повне найменування заявника (з установчих документів) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНСКЕПІТАЛ»
Скорочене найменування заявника (з установчих документів, у разі наявності) ТОВ «ФК «АЛЬЯНСКЕПІТАЛ»
Код за ЄДРПОУ 41453784
Дата державної реєстрації юридичної особи 11.07.2017
Наявність відокремлених підрозділів юридичної особи (так/ні) ні

 

Інформація про місцезнаходження та комунікаційні засоби юридичної особи

Код території за КОАТУУ 1210137800
Поштовий індекс 49000 Область ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Район / Район населеного пункту (за наявності) ДНІПРО, МІСТО Населений пункт ДНІПРО
Вулиця ШЕВЧЕНКА
Корпус (за наявності) Будинок 59 Квартира, офіс (за наявності) 340
Міжміський телефонний код / код оператора мобільного зв’язку +38095 Телефон 9037912 Факс (за наявності)
Електронна пошта 0959037912a@gmail.com ВЕБ-сторінка (за наявності) http://alyanskepital.prat.dp.ua

 

Інформація про види фінансових послуг, що надає чи планує надавати юридична особа

Види фінансових послуг Необхідність наявності ліцензії (так/ні)
НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ так
НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ так
НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ так
НАДАННЯ ГАРАНТІЙ ТА ПОРУЧИТЕЛЬСТВ так

Інформація про отримані ліцензії на фінансові послуги, що надає юридична особа

Назва фінансової послуги Дата видачі ліцензії Підстава
НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ 02.11.2017 Розпорядження Нацкомфінпослуг від 02.11.2017 № 4198
НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ 02.11.2017 Розпорядження Нацкомфінпослуг від 02.11.2017 № 4198
НАДАННЯ ГАРАНТІЙ ТА ПОРУЧИТЕЛЬСТВ 02.11.2017 Розпорядження Нацкомфінпослуг від 02.11.2017 № 4198
НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ 02.11.2017 Розпорядження Нацкомфінпослуг від 02.11.2017 № 4198

Інформація про статутний (складений) капітал (за наявності відповідно до законодавства)

Зареєстрований розмір статутного (складеного) капіталу 5 000 000,00
Фактично сплачений розмір статутного (складеного) капіталу 5 000 000,00
Частка статутного капіталу, що належить державі, % 0 Частка статутного (складеного) капіталу, що належить нерезидентам, % 0

Відомості про керівника юридичної особи

Прізвище, ім’я та по батькові і найменування посади керівника
Директор Маньков Олександр Васильович

Відомості про головного бухгалтера або особу, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку

Прізвище, ім’я та по батькові головного бухгалтера Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, на якого покладено ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку Повне найменування та код за ЄДРПОУ юридичної особи, на яку покладено ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку
Бутакова Олена Геннадіївна    

Інформація про проведення внутрішнього фінансового моніторингу

Дата документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу 21.08.2017 Номер документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу 2-фм
Прізвище, ім’я та по батькові працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу Маньков Олександр Васильович

 

Інформація про ліцензії, що видані іншими, ніж Держфінпослуг і Нацкомфінпослуг, органами ліцензування

Назва ліцензії
Орган, який видав ліцензію
Дата видачі ліцензії Серія та номер виданої ліцензії
Дата початку дії ліцензії Строк дії ліцензії Дата закінчення дії ліцензії
Назва посади особи, що підписала ліцензію
Статус ліцензії (чинна ліцензія, анульована)
           

Відомості про учасників (засновників, акціонерів) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу) та інших пов’язаних осіб заявника

  1. Відомості про учасників (засновників, акціонерів) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу)
№ з/п Повне найменування юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника, або прізвище, ім’я, по батькові фізичних осіб — учасників (засновників, акціонерів) заявника Код за ЄДРПОУ юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичних осіб — учасників (засновників, акціонерів) заявника Місцезнаходження юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника, або паспортні дані, місце проживання фізичних осіб — учасників (засновників, акціонерів) заявника Частка учасників (засновників, акціонерів) заявника в статутному капіталі заявника, %
1 Юридичні особи
1.1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЙКЬЮ АНАЛІТИК» 41450427 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 59, приміщення 340 91,00
2 Фізичні особи
  Усього: 1      
  1. Відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника)
№ з/п Повне найменування юридичної особи або П.І.Б. фізичної особи учасника (засновника, акціонера) Код за ЄДРПОУ юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером) Повне найменування юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером) Символ юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером) Місцезнаходження юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером) Частка в статутному капіталі юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером), %
  1. Інформація про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами – учасниками (засновниками, акціонерами) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника)
№ з/п Повне найменування юридичної особи учасника (засновника, акціонера) Код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером) Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером) Місцезнаходження юридичної особи або паспортні дані фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером) Частка у статутному капіталі учасника (засновника, акціонера), %
1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЙКЬЮ АНАЛІТИК» 41450427 Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНСКЕПІТАЛ» 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 59, приміщення 340 91,00

Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг: 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
Адреса: 01001, м. Київ-1, вулиця Б. Грінченка, 3.
Телефони :(044) 234-39-46, (044) 234-99-07.  Факс: (044)- 235-77-51.
Сайт — http://nfp.gov.ua/ ,  e-mail: info@nfp.gov.ua;

Фінансова установа ТОВ «ФК «АЛЬЯНСКЕПІТАЛ», код 41453784